Processen

Planoform skräddarsyr inredningar i världsklass. Tillsammans skapar vi resultat som utmärker sig. Utifrån era behov gör vi gemensamt en plan med tydlig tidsram och budget. Våra projektledare lotsar varje projekt med stort engagemang för att säkerställa en trygg och effektiv resa.

Enklare förfrågan

Vid enklare förfrågan från dig som är arkitekt eller inredare tar vi fram pris, leveranstid och enklare teknisk info gällande våra ”färdiga” produkter. Har du ett mer genomarbetat arkitektunderlag som ett färdigritat kök med materialspecar får du avgörande svar på dina frågor.

 

Mer komplex förfrågan

Återkoppling med genomgång av  förutsättningar och tidsplan. I nära dialog tar vi fram ritningar och offerter för din kund. När kunden konfirmerat läggs order, leverans sker med eventuell montering samt fakturering. Vid behov besiktigas slutförd leverans tillsammans av Planoform och beställare för gemensam utvärdering och justerande åtgärder. I mer komplexa projekt kan revidering av ritningar
och avsättningar ske ett antal gånger under projektets gång.

Kontaktinformation finner du här.